LOOK BACK IN ANGER

Ta wiki bo pomagala vsem, ki pišejo esej na maturi ali obnovo drame. Če se boste odločili napisati del teksta ali pripeti povezavo na zanimivo stran, vpišite tekst ali povezavo pod naslov DODAJ VSEBINO ali DODAJ POVEZAVO. Urednik, profesor angleščine, bo pregledal prispevek, ga lektoriral in premaknil v "uradno" vsebino knjige.

Introduction - uvod
Author Biography - o avtorju

Plot Summary - povzetek zgodbe

Chapter Summaries & Analysis - povzeteki in analize dejanj

Act 1 - Act 1 summary
Act 2, Scene 1 - Act 2 summary
Act 2, Scene 2
Act 3, Scene 1 - Act 3 summary
Act 3, Scene 2

Characters - oznake/opisi oseb

Themes - teme oz. motivi v delu

Style
Setting - scena, postavitev na odru
Imagery - prispodobe
Language - jezik, ki ga avtor uporablja

Historical Context

Critical Overview
Criticism

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License